DLACZEGO MY?

Właściwe działania we właściwym czasie

Naszym celem jest dostarczenie usługi dostosowanej do indywidualnych potrzeb i specyfiki działania klienta. Specjalizujemy się w tworzeniu, ocenie i doskonaleniu systemów kontroli zarządczej, a ochrona danych osobowych i innych informacji prawem chronionych jest bardzo ważnym jej elementem.

Skutecznie pomagamy podmiotom publicznym, a także firmom z sektora prywatnego wdrożyć kontrolę zarządczą i ochronę danych osobowych.

Jako praktycy i wysoce wykwalifikowani fachowcy w swoich dziedzinach w sposób przyjazny dla klienta dostosowujemy organizację do obowiązujących wymagań.

Oferta zawsze dopasowana jest do potrzeb, oczekiwań i możliwości klienta.

Opracowane dokumenty i procedury zaspokajają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a jednocześnie nie utrudniają codziennej pracy.

Kompleksowe uporządkowanie wszystkich kwestii przetwarzania i ochrony danych zgodnie z RODO oraz przepisami krajowymi, a także wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej zapewnia zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób rzeczywisty i praktyczny podnosi bezpieczeństwo wszystkich informacji w Organizacji.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje zarówno z zakresu kontroli zarządczej, jak i ochrony danych osobowych.

Numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00069/2017

Należymy do programu RZETELNA Firma.

OFERTA

Nasze usługi

Kontrola zarządcza

Od 2010 roku jednostki sektora publicznego mają obowiązek wdrażać system kontroli zarządczej. Mówi o tym art. 68 i 69 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Zarządzanie ryzykiem

Jednostki sektora finansów publicznych zostały powołane do określonych celów i zadań publicznych. Realizacja tychże celów jest jednak obciążona niepewnością, czyli ryzykiem.

Inspektor ochrony danych – IOD

Proponujemy Państwu przejęcie funkcji Inspektora ochrony danych. Outsourcing daje Państwu gwarancję profesjonalnego wsparcia doświadczonego IOD.

Audyt ochrony danych osobowych

Oferujemy audyty polityki bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, aby dostosować procedury do obowiązujących przepisów.

Wdrożenie ochrony danych osobowych

Zapewniamy wdrożenie procedur ochrony danych osobowych do aktualnych przepisów. Efektem jest sprawny system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte, w zakresie kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych. Są one dla osób przetwarzających dane osobowe.

WIKNET

Nasz zespół

Anna Sosińska

Inspektor ochrony danych,Koordynator kontroli zarządczej

Inspektor ochrony danych – wcześniej ABI, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, trener, wdrożeniowiec. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, a wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji, Stowarzyszenia, które ma realny wpływ na kształt szczegółowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w polskim prawodawstwie.

Studiowała rachunkowość i finanse, a także administrację rządową i samorządową. Absolwentka studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzięki zdobytemu doświadczeniu na stanowisku głównej księgowej i kontrolera zarządzającego w międzynarodowej korporacji, od kilku lat z powodzeniem wdraża mechanizmy kontroli zarządczej, a zwłaszcza zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Współpracuje z jednostkami samorządowymi, w tym instytucjami kultury. Szczególnie ceniona za przejrzystość i dostępność przekazywanych rozwiązań oraz praktyczne szkolenia.

Piotr Glen

Inspektor ochrony danych,Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Przede wszystkim praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Zajmuje się czynnie tą tematyką i problematyką od 2007 roku. Jest członkiem SABI, tj. obecnie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, a wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji.

Doświadczony Inspektor ochrony danych, a wcześniej Administrator bezpieczeństwa informacji, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Jako certyfikowany audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, wykonuje również audyty, sprawdzenia, a także wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania RODO. Jest również autorem wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Pełni funkcję konsultanta i eksperta w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wolters Kluwer, LEX, Infor.pl, czy Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Jako trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach, czy szkoleniach, wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Wiemy co robimy,
bo mamy doświadczenie.

78

Przeprowadzonych audytów

678

Przeszkolonych firm

1267

Konsulatcji

100 %

Zadowolonych klientów

KLIENCI

Zaufali Nam